IMG_9027

Samen

Ons motto is ‘Samen spelen, samen leren, samen groeien’. Want spelen, leren en groeien doe je samen. Bij jonge kinderen gaat dit spelenderwijs. Bij oudere kinderen gebruiken we vaak werkvormen die leerlingen plezier in leren geven. Op IKC De Kasteeltuyn geloven we dat samenwerken met elkaar de sleutel is tot goed en betrokken onderwijs.

Met kinderen

We vinden leren samenwerken net zo belangrijk als zelfstandig werken. De kinderen hebben niet alleen interactie met de leerkracht, maar ook met elkaar. Door samen over de lesstof na te denken en te praten, naar oplossingen te zoeken en elkaar te helpen leren ze ‘leren’ en samenwerken.

Met ouders

Jij als ouder bent onze belangrijkste partner in het geven van goed onderwijs. Samen met jou zoeken en vinden we de juiste weg waardoor jouw kind optimaal leert. De drie ontwikkelingsgesprekken zijn bijvoorbeeld een moment waarop kind, leerkracht en ouders samenkomen om over de brede ontwikkeling van het kind te praten. Daarnaast kunnen ouders elkaar iedere woensdagochtend ontmoeten in de ouderkamer, waar een spreker aanwezig is die een actueel thema behandelt.

Met het team

Het team van IKC De Kasteeltuyn staat samen voor de mooie taak om alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. De teamleden zijn leergierig en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Ouders vinden het prettig dat de leerkrachten betrokken zijn bij hun leerlingen en het gezin waaruit zij komen.

Met het integraal kindcentrum (IKC)

IKC De Kasteeltuyn biedt kinderen van 0 tot en met 13 jaar een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Er wordt intensief samengewerkt tussen onderwijs en gro-up kinderopvang. Als één team creëren we een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor onze kinderen.