IMG_4375

Integraal kindcentrum

IKC De Kasteeltuyn biedt kinderen van 0 tot en met 13 jaar een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Binnen ons integraal kindcentrum (IKC) wordt intensief samengewerkt tussen onderwijs en opvang. We creëren als één team een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor onze kinderen.

Kinderen kunnen voor schooltijd terecht vanaf 7.00 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. De kinderopvang is bij ons in het gebouw gevestigd. IKC De Kasteeltuyn biedt naast buitenschoolse opvang ook speel(taal)huis De Kasteeltuyn aan. Op deze peuteropvang verbeteren kinderen al spelend hun ontwikkeling op het gebied van taal, (de eerste stapjes van) rekenen, samenwerken en sociale vaardigheden. Kortom: het speel(taal)huis biedt kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. De kinderopvang en het speel(taal)huis worden beide georganiseerd door gro-up kinderopvang.

Onze visie op kinderen

Als professioneel en lerend team van IKC De Kasteeltuyn voelen we ons samen verantwoordelijk voor de persoonlijke, brede ontwikkeling van de kinderen. Met een stevige basis in taal, lezen en rekenen geven we ze een goede start voor een kansrijke toekomst.

Wij luisteren naar kinderen. Wat hebben zij nodig? We helpen hen zich te ontwikkelen en te functioneren in de wereld van de toekomst. Wij laten kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij ook door te spelen. Zij doen hierdoor ervaringen op en ontwikkelen vaardigheden. Bij gro-up ligt de nadruk dan ook op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren.