IMG_9493

Leren

Leren is belangrijk en leuk! Vanuit een stevige basis leren kinderen van alles over de wereld om hen heen. Ze hebben inspraak in hun eigen ontwikkeling, wat ze verantwoordelijkheid geeft en extra motivatie om te leren. Het helpt hierbij dat leerkrachten hun vertrouwen en verwachtingen duidelijk uitspreken.

Taal, lezen en rekenen

Op IKC De Kasteeltuyn begint alles met een stevige basis. Er wordt veel aandacht besteed aan goede vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen. Het kind staat altijd centraal: per vakgebied kijken we wat het nodig heeft en hierop passen we ons onderwijsaanbod aan. Zo krijgt ieder kind onderwijs op maat.

Thematisch, samenhangend onderwijs

In onze wereld hangt alles met elkaar samen. Onze methode Alles-in-1 sluit daarbij aan: de kinderen leren en beleven de vakken wereldoriëntatie, taal en lezen in logische samenhang. Dit gebeurt rond thema’s die elkaar afwisselen, bijvoorbeeld voeding of de middeleeuwen. Aan het eind van een thema organiseren we het Kasteeltuynpodium, waarbij iedere groep een optreden geeft over het onderwerp.

Moderne communicatiemiddelen

Voor de verwerking van de lesstof gebruiken we onder andere chromebooks en iPads. Al vanaf groep 1-2 maken we kinderen vertrouwd met deze digitale middelen, zodat ze hier goed en veilig mee om leren gaan.

Eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat jouw kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen ontwikkeling, zowel in gedrag als in leren. Twee keer per jaar krijgen kinderen een talentenkaart waarop hun groei af te lezen is op het gebied van hoofd (taal, lezen en rekenen) en hart en handen (sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen). Tijdens de ontwikkelingsgesprekken, die drie keer per jaar plaatsvinden, heeft je kind de leiding en bespreekt hij of zij de resultaten met de leerkracht en jou. Het kind wordt vergeleken met zichzelf, niet met de norm of andere kinderen.

Hoge verwachtingen

Ieder kind heeft talent. Wij willen dat talent aan het licht brengen en ontwikkelen. Daarom stellen wij hoge eisen aan je kind, binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. We maken duidelijk welk gedrag en welke leerresultaten we verwachten. Hoge verwachtingen spreken vertrouwen uit en voorkomen dat kinderen te laag worden ingeschat, of niet voldoende lesstof krijgen aangeboden.