IMG_8617

Het team

De kinderen vormen voor ons het middelpunt van de school. Ons team stemt af op hun verschillende onderwijsbehoeften.

Als professioneel en lerend team van IKC De Kasteeltuyn voelen we ons samen verantwoordelijk voor de persoonlijke, brede ontwikkeling van de kinderen. Met een stevige basis in taal, lezen en rekenen geven we ze een goede start voor een kansrijke toekomst. We zijn trots op wat we bereiken, met de kinderen en in de schoolontwikkeling. We gaan samen voor een goede sfeer, een veilig pedagogisch klimaat en kwalitatief goed onderwijs.