IMG_4388

Groeien

Je kind komt pas tot groei en bloei in een veilige, rustige omgeving. We creƫren deze omgeving door bijvoorbeeld voorspelbaar en duidelijk te zijn in wat we doen en wat we verwachten van de kinderen. Wij geven zelf het goede voorbeeld, en verwachten dit gedrag ook terug. Kinderen zijn hierin ook een voorbeeld voor elkaar.

Persoonlijke ontwikkeling met Rots en Water

De lessen Rots en Water geven kinderen meer inzicht in sociale situaties en de invloed van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aangeven, zelfstandig beslissingen nemen en een eigen weg zoeken. Water staat voor communicatie, luisteren, samen naar oplossingen zoeken en de grenzen van anderen respecteren. Kinderen leren doordachte beslissingen te nemen en ontwikkelen verschillende gedragsalternatieven.

Gezonde School

IKC De Kasteeltuyn heeft het vignet Gezonde School met de certificaten Voeding, Welbevinden en Relaties en Seksualiteit. Zo krijgen de kinderen schoolfruit, stimuleren we gezonde traktaties en hebben we sportieve pauzes met geregeld begeleiding van een sportcoach. Twee keer per week gaan de leerlingen naar onze rijk uitgeruste gymzaal, waar ze gymles krijgen van een vakdocent. De kleuters maken gebruik van een mooie speelzaal.

Kunst en cultuur

Groeien doe je ook door je grenzen naar buiten te verleggen. Onze kunst-en-cultuurcoƶrdinator haalt de wereld naar binnen door je kind kennis te laten maken met alle disciplines die binnen kunst en cultuur voorkomen. Denk aan bezoekjes aan musea en muziek- en dansvoorstellingen.

Taalklas

Naast de reguliere groepen heeft IKC De Kasteeltuyn twee taalklassen voor kinderen van verschillende leeftijden die geen of nauwelijks Nederlands spreken. Dit zijn internationale klassen met kinderen van ouders die voor langere tijd in Nederland werken en wonen.

Het doel van de taalklassen is dat deze kinderen na maximaal twee jaar met een goede Nederlandse woordenschat doorstromen naar de reguliere groepen, de basisscholen in hun wijk of het voortgezet onderwijs.